Platforma wideo

Dołącz do serwisów partnerskich
i wypróbuj VideoExchanger

Napisz do nas:

[email protected]

Platforma wideo

Platforma wideo - autorskie rozwiązanie StreamExtension - pozwala na kompleksowe zarządzanie oraz publikację treści wideo w serwisach WWW. Integralną częścią platformy jest player video, umożliwiający emisję reklam wideo w ramach materiałów wydawcy.

Funkcjonalności platformy:

  • Wykorzystywanie plików lokalnych oraz plików pochodzących z zewnętrznych źródeł.
  • Kategoryzowanie materiałów → możliwość tworzenia katalogów oraz podkatalogów.
  • Tworzenie playlist → grupowanie materiałów i osadzanie ich na serwisach playera, który z wybranych materiałów losuje jeden do emisji. Pozwala to na umieszczanie pod artykułami powiązanych filmów.
  • Szablony z osobnymi ustawieniami działania playera dostępne zarówno w ramach pojedynczego filmu, jak i w playlistach.
  • Zarządzanie użytkownikami w ramach konta głównego wydawcy.
  • Platforma pozwala także na integrację z dowolnym systemem przechowywania wideo (np. Amazon s3, OVH Cloud Storage itp.). W przypadku, gdy wydawca ma już swoją własną przestrzeń do przechowywania wideo, istnieje możliwość zintegrowania z nim platformy.