Polityka prywatności StreamExtension.com

Sprawdź jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy.

Dbamy o Twoją prywatność i o to, byś uzyskał pełną i rzetelną informację na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, które może mieć miejsce kiedy odwiedzasz naszą stronę. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące zakresu, celów i sposobu przetwarzania Twoich danych. W razie dodatkowych pytań możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Administrator

Administratorem strony i Twoich danych osobowych jest Stream Extension Sp. z o.o. ul. Strąkowa 15a, 01-100 Warszawa,  e-mail: [email protected], telefon: (+48) 22 398 78 77.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania

Na naszej stronie nie ma możliwości założenia konta użytkownika i nie korzystamy z formularza kontaktowego ani systemów komentarzy. Umożliwiamy Ci za to kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystając z tej możliwości podajesz nam swoje dane osobowe: adres e-mail oraz inne dane, które zawierasz w treści wiadomości.

Twoje dane przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą oraz w celach archiwalnych (archiwizacji korespondencji). Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Twoja zgoda, którą wyrażasz wysyłając do nas wiadomość i oczekując odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub podejmowanie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, takim jak firmy świadczące usługi w zakresie IT, hostingu, systemów mailingowych czy biura rachunkowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane lub też okresu, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie. Część danych może być przetwarzana dłużej, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.

Twoje uprawnienia

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres Twoich praw i przypadki, w których możesz z nich skorzystać, określają przepisy prawa, w szczególności art. 15 i następne RODO. W każdym wypadku rozpatrzymy zasadność Twojego wniosku lub sprzeciwu i ustosunkujemy się do niego zgodnie z przepisami.

Przysługuje Ci ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i do tego, byśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Pliki cookies

Niektóre elementy naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Twojego komputera, tabletu lub telefonu, zapisywane na nim, a przy Twojej kolejnej wizycie na stronie są odczytywane przez nasz system informatyczny. Cookies pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika na potrzeby wykonania określonej operacji w serwisie. Cookies są wykorzystywane przez praktycznie każdą stronę internetową, ponieważ ułatwiają użytkownikom korzystanie z serwisu oraz pozwalają administratorowi na używanie przydatnych narzędzi, na przykład służących do celów statystycznych.

Przy pierwszej wizycie na stronie wyświetlimy Ci informację dotyczącą wykorzystywania plików cookies i zapytamy o zgodę na ich stosowanie. Ustawienia cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Możesz całkowicie z nich zrezygnować, ale musisz mieć świadomość, że może to utrudnić korzystanie nie tylko z naszej, ale i z wielu innych stron internetowych.

Nasza strona wykorzystuje cookies własne, służące do zapewnienia jej prawidłowego działania. Wykorzystujemy w szczególności pliki cookies służące do zapamiętania ustawień użytkownikaInformację o tym, jakie konkretnie cookies wykorzystujemy, znajdziesz w ustawieniach swojej przeglądarki.

W celach marketingowych, statystycznych i analitycznych wykorzystujemy również cookies obce, należące do następujących podmiotów:

  • Gemius Adocean
  • Smart Adserver
  • Adform
  • Facebook
  • Google

Cele i zasady korzystania z cookies obcych określają polityki prywatności podmiotów, od których cookies pochodzą:

http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html
http://smartadserver.pl/firma/privacy-policy/
https://site.adform.com/privacy-center/overview
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl


Logi serwera

Ponadto kiedy korzystasz z naszej strony, zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych. W logach zapisywane jest każde zapytanie kierowane do serwera. Obejmują one takie informacje jak adres IP, datę i czas serwera, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, z których korzystasz. Logi pomagają nam w administrowaniu stroną i nie są przekazywane osobom trzecim. Logi nie służą do Twojej identyfikacji, ponieważ nie są przypisywane do konkretnych użytkowników strony.